Polski Cech Bioenergoterapeutów
w Warszawie


Zarząd:

Starszy Cechu              - Cetens Jarosław
Podstarszy Cechu         - Ulman Ryszard
Sekretarz                      - Rey Jadwiga
skarbnik                       - Bujnowska Bogusława
członek                         - Kruk Tomasz
zastępca członka           - Markowski Zdzisław
zastępca członka           - Kamać Halina

Siedziba:

Warszawa, ul. Legendy 6 d

Adres korespondencyjny:

02-361 Warszawa, ul. Polinezyjska 4 m. 12

Kontakt telefoniczny:

0-501-167-396 - Starszy Cechu
0-22-664-21-16 - sekretariat

Internet:

http://www.bioenergoterapeuci.com.pl/

E-mail:

hkdziachan@onet.pl