FORUM BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW
Jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia
im. Czesława Spychalskiego w Poznaniu

Poznań 1 - 2 czerwca 2009 roku


Pod patronatem
Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jerzego Bartnika
Wojewody Wielkopolskiego Pana Piotra Florka

FORUM:

     Blok forum będzie poświęcony aktualnym problemom środowiska zawodowego bioenergoterapeutów oraz radiestetów i kontynuacją tematyki DEBATY z 2004 roku i KONGRESU z 2005 roku.
     Środowisko zawodowe bioenergoterapeutów i radiestetów zbyt często mieszane jest w ocenach z działalnością osób działających na rynku bez odpowiednich kwalifikacji i przygotowania.
     Istnieje potrzeba określenia aktualnych potrzeb środowiska i sprawnego przepływu informacji. Ważnymi tematami są: zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, profesjonalne działanie na rynku, pozyskiwanie środków finansowych z różnych programów.
     Na Forum mają być poruszone tematy nurtujące środowisko, możliwości rozwojowe, zagadnienia prawne rzemiosła, kwalifikacji, edukacyjne, pozyskiwania środków unijnych.

JUBILEUSZ:

     Miejsce imprezy zostało wybrane celowo. W Poznaniu powstała w 1973 roku pierwsza współczesna organizacja - Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy, tworząca fundamenty zawodowej radiestezji i bioenergoterapii.
     Również w Poznaniu w 1978 roku zorganizowano pierwsze profesjonalne sympozjum poświęcone radiestezji i bioenergoterapii.
     Dzięki działalności WSR, sympozjom, szkoleniom, wydawnictwom, powstało szereg ośrodków w całym kraju. W Poznaniu powstała myśl powołania Federacji, której głównym sygnatariuszami były: Towarzystwo Psychotroniczne w Warszawie, Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy oraz Ośrodek w Poznaniu.
     Obchodzące swój 30-letni jubileusz Stowarzyszenie Radiestezyjne w Poznaniu ma również swój rodowód w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Różdżkarzy.
     Dla uczczenia jubileuszu odbędzie się "uroczysty wieczór" przy muzyce, kolacji-bankiecie.

Przegląd i Konkurs - edycja 2009:

     Szczególnym elementem będzie wręczenie prestiżowych dyplomów wzorowa firma 2009 roku. Warunki otrzymania tego wyróżnienia podane są na stronie internetowej www.rejestr.pl.pl w Informacjach - Przegląd i Konkurs - edycja 2009.

     Poszczególne elementy i części impezy powinny wykazać rzetelność i profesjonalizm naszego środowiska zawodowego. Zasadniczą część imprezy stanowiły będą wykłady i prelekcje oraz możliwość dyskusji. Udział w zjeździe zapowiedziało szereg ważnych i interesujących osób. Szereg organizacji zapowiedziało oficjalne reprezentacje. Oczekiwane są też poczty sztandarowe.
     Wśród prelegentów udział swój zapowiedzieli: Zbigniew Królicki, Andrzej Kolk, Ryszard Tomaszewski, Krystyna Włodarczyk Królicka, Kornel Śliżyński, Izabela Pieczara Śliżyńska, Kazimierz Błaszczyk, Jarosław Suchojad, Marek Kalwoda, Przemysław Konopski, Zofia Masarz, Henryk Adamski, Zenon Idzikowski.

Oficjalne reprezentacje:

     Następujące organizacje zgłosiły swoje oficjalne reprezentacje:

          - Stowarzyszenie Radiestetów im. Czesława Spychalskiego
          - Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy
          - Zrzeszenie Naturoterapeutów Polskich
          - Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy
          - Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów BIOPOL w Warszawie
          - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie
          - Polski Cech Radiestetów w Warszawie
          - Gdańskie Stowarzyszenie Radiestetów
          - Niezalezny Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Tychach
          - Tyskie Autonomiczne Stowarzyszenie Koegzystencji Ekologii, Radiestezji i Nauki TASKERN
          - Stowarzyszenie Radiestetów, Bioenergoterapeutów i Homeopatów "Ziemi Lubelskiej"
          - SIMP Sekcja Ochrony Środowiska i Radiestezji w Lublinie
          - Łódzki Klub Radiestetów i Naturoterapeutów
          - Stowarzyszenie Radiestetów w Grudziądzu
          -

     Organizacje zainteresowane podkreśleniem swojego uczestnictwa w Forum oraz Jubileuszu mogą zgłaszać skład osobowy reprezentacji (od 3 do 5 osób zgłoszonych również niezależnie jako uczestników) pocztą elektroniczną lub zwykłą w terminie do 20 maja 2009 roku.
     Reprezentacje te i ich skład osobowy będą wymienione w oficjalnych materiałach.

Koszty uczestnictwa:

             - w zjeździe                             - opłata 140,- zł,
             - uroczystym wieczorze           - opłata   90,- zł.

     W ramach opłaty za zjazd uczestnicy otrzymają identyfikatory, materiały okolicznościowe, prawo udziału w zjeździe - wykładach, dyskusjach itp. oraz obiady w oba dni imprezy.
     Uczestnicy, którzy dodatkowo zgłoszą się na uroczysty wieczór otrzymają specjalne zaproszenia.
     Osoby zgłaszające się w terminie otrzymają potwierdzenia przyjęcia. Rezerwacje noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie.

Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 20 maja 2009 roku listem poleconym na adres korespondencyjny:

Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych, 85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 51

lub w formie elektronicznej. Adres e-mail: bionatur@bionatura.pdi.pl (liczy się data dotarcia przesyłek) wraz z kopią opłaty.

Uwaga: Przyjmowane są tylko zgłoszenia razem z wpłatą.

Opłaty można przesyłać:

Do pobrania

Zgłoszenie

Program

Prelekcje

Hotele w Poznaniu

Historia Stowarzyszenia (skrót)


Strona internetowa Stowarzyszenia Radiestezyjnego w Poznaniu www.radiesteci.klubkrag.pl

Miejsce Imprezy:

     Wielkopolska Izba Rzemieślnicza - Poznań Al. Niepodległości 1 - Aula na I piętrze

       - 09:00-10:45 przyjmowanie uczestników, wydawanie materiałów, identyfikatorów,talonów na obiady i zaproszeń na uroczystą kolację

       - 11:00 rozpoczęcie imprezy

       - wstęp na salę wyłącznie z identyfikatorami

Miejsce Uroczystej Kolacji:

     Dom Żołnierza - Poznań ul. Niezłomnych 1 - sale bankietowe 1 piętro

       - przy wejściu obowiązują zaproszenia wydawane przez sekretariat Forum

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

     Aleksander Kaczmarek       0-602-266-241
     Jarosław Suchojad               0-604-594-832 lub 0-61-221-20-49
     Irena Galas                          0-692-780-291 lub 0-61-866-54-50Warszawa-Bydgoszcz-Poznań, dnia 15.03.2009

Aktualizacja strony: 29 maja 2009 roku

Zapraszamy