FORUM BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW
Jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia
im. Czesława Spychalskiego w Poznaniu

Poznań 1 - 2 czerwca 2009 roku


Pod patronatem
Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jerzego Bartnika
Wojewody Wielkopolskiego Pana Piotra Florka

     Zjazd składał się z dwóch części: FORUM środowiska zawodowego bioenergoterapeutów i radiestetów oraz jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Radiestetów im Czesława Spychalskiego w Poznaniu. Blok forum poświęcono aktualnym problemom środowiska zawodowego bioenergoterapeutów oraz radiestetów i kontynuacją tematyki DEBATY z 2004 roku i KONGRESU z 2005 roku.

Oficjalne reprezentacje:

     Następujące organizacje zgłosiły swoje oficjalne reprezentacje:

          - Stowarzyszenie Radiestetów im. Czesława Spychalskiego
          - Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszcz
          - Zrzeszenie Naturoterapeutów Polskich
          - Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy
          - Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów BIOPOL w Warszawie
          - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie
          - Polski Cech Radiestetów w Warszawie
          - Gdańskie Stowarzyszenie Radiestetów
          - Niezalezny Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Tychach
          - Tyskie Autonomiczne Stowarzyszenie Koegzystencji Ekologii, Radiestezji i Nauki TASKERN
          - Łódzki Klub Radiestetów i Naturoterapeutów

     Obrady odbywały się w Reprezentacyjnej Sali Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, uroczysta kolacja w salach bankietowych Domu Żołnierza w Poznaniu (obok Izby).

     Środowisko zawodowe bioenergoterapeutów i radiestetów zbyt często mieszane jest w ocenach z działalnością osób działających na rynku bez odpowiednich kwalifikacji i przygotowania. Istnieje potrzeba określenia aktualnych potrzeb środowiska i sprawnego przepływu informacji. Na Forum poruszono tematy nurtujące środowisko, możliwości rozwojowe, zagadnienia prawne rzemiosła, kwalifikacji, edukacyjne, pozyskiwania środków unijnych. Zasadniczą część imprezy stanowiły wykłady i prelekcje oraz dyskusje.

     Miejsce imprezy nie było przypadkowe. W Poznaniu powstała w 1973 roku pierwsza współczesna organizacja - Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy, tworząca fundamenty zawodowej radiestezji i bioenergoterapii. To jego eksperci w latach 70-tych i 80-tych XX wieku wykonywali poważne ekspertyzy terenów pod zabudowę nawet całych osiedli. Również w Poznaniu w 1978 roku zorganizowano pierwsze profesjonalne sympozjum poświęcone radiestezji i bioenergoterapii. Grupa osób z tego środowiska zainicjowała przyjęcie w latach 80-tych radiestezji do rzemiosła a następnie bioenergoterapii.

     Imprezę uroczyście otworzyli: Aleksander Kaczmarek - prezydent Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych członka Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego oraz Jarosław Suchojad – prezes Stowarzyszenia Radiestetów w Poznaniu.

     Dyrektor Gabinetu Wojewody Pan Andrzej Plesiński wręczył wyróżnienia Wojewody, które otrzymali Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych, Stowarzyszenie Radiestetów im. Czesława Spychalskiego oraz Zbigniew Królicki, Ryszard Tomaszewski, Aleksander Kaczmarek, Jarosław Suchojad, Irena Galas, Grzegorz Ciszak, Czesław Galewski, Zofia Masarz.

     Stowarzyszenie Radiestetów im. Czesława Spychalskiego w Poznaniu odznaczone zostało przez Prezydenta Federacji Statuetką Wiktorii.

     Organizacje branżowe zostały odznaczone przez Związek Rzemiosła Polskiego: Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Bydgoszczy otrzymał Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego oraz Odznakę Honorową Związku Rzemiosła Polskiego Niezależny Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Tychach. Odznaczeniami tymi Antoni Odzimek, członek Zarządu ZRP udekorował sztandary tych organizacji.

     Złotymi Odznakami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej zostali odznaczeni: Irena Galas i Jarosław Suchojad, a Srebrnymi: Henryk Adamski, Czesław Galewski i Zofia Masarz. Odznaczenia wręczył Antoni Odzimek wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

     Ponadto odznaczono Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego Stowarzyszenie Radiestetów im. Czesława Spychalskiego w Poznaniu oraz Odznaką Honorową Związku Rzemiosła Polskiego Centralę Usługowo-Wytwórczą „Różdżkarz” – prezes Centrali Jan Ignacy Łuczak, a w latach 1973-1983 prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy.

     Przedstawiciele Stowarzyszenia Radiestetów im. Czesława Spychalskiego w Poznaniu odznaczyli grupę osób Złotymi i Srebrnymi Medalami im. Czesława Spychalskiego, wręczono też najwyższe wyróżnienie stowarzyszenia - sześć statuetek Orła w tym Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej i Aleksandrowi Kaczmarkowi – prezydentowi Federacji.

     Szczególnym elementem było wręczenie prestiżowych dyplomów wzorowa firma 2009 roku, które przyznano 22 firmom w tym wydawnictwu RENA – czasopismo Czwarty Wymiar oraz wydawnictwu AMBROZJA – czasopismo Uzdrawiacz.

Warszawa-Bydgoszcz-Poznań, lipiec 2009