FORUM BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW
Jubileusz XXX-lecia Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego

Gdańsk-Jelitkowo 21 - 22 października 2010 roku


Pod patronatem
Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jerzego Bartnika
Prezesa Izby Rzemieślniczej w Gdańsku Pana Wiesława Szajdy
     W dniach 21 – 22 października 2010 roku w Ośrodku RZEMIEŚLNIK w Jelitkowie (Gdańsk-Oliwa), odbędzie się Zjazd integracyjno-szkoleniowy oraz FORUM Bioenergoterapeutów i Radiestetów pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jerzego Bartnika oraz Prezesa Izby Rzemieślniczej w Gdański Pana Wiesława Szajdy.
     W czwartek 21 października 2010 roku o godzinie 20.00 rozpocznie się Uroczyste spotkanie integracyjne środowiska połączone z obchodem Jubileuszu XXX-lecia.
     FORUM Bioenergoterapeutów i Radiestetów planowane jest w piątek w godzinach 9.00 – 12.45 oraz 14.00 – 15.30. Forum będzie poświęcony aktualnym problemom środowiska zawodowego bioenergoterapeutów oraz radiestetów i kontynuacją tematyki DEBATY z 2004 roku i KONGRESU z 2005 roku oraz Forum z 2009 roku w Poznaniu.
     Istnieje potrzeba określenia aktualnych potrzeb środowiska i sprawnego przepływu informacji. Ważnymi tematami są: zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, profesjonalne działanie na rynku, pozyskiwanie środków finansowych z różnych programów.
     Na Forum mają być poruszone tematy nurtujące środowisko, możliwości rozwojowe, zagadnienia prawne rzemiosła, kwalifikacji, edukacyjne, pozyskiwania środków unijnych.
     Udział w FORUM jest bezpłatny. Na życzenie rezerwowane będą noclegi w Ośrodku RZEMIEŚLNIK w cenie ulgowej.
     Ponadto w czwartek w godzinach 17.00-17.45 oraz w piątek od 16.00-17.30 odbędzie się posiedzenie Ogólnopolskiej Komisji Bioenergoterapeutów i Radiestetów przy Zarządzie Związku Rzemiosła Polskiego.


FORUM:

     Blok forum będzie poświęcony aktualnym problemom środowiska zawodowego bioenergoterapeutów oraz radiestetów i kontynuacją tematyki DEBATY z 2004 roku i KONGRESU z 2005 roku oraz FORUM 2009.
     Środowisko zawodowe bioenergoterapeutów i radiestetów zbyt często mieszane jest w ocenach z działalnością osób działających na rynku bez odpowiednich kwalifikacji i przygotowania.
     Istnieje potrzeba określenia aktualnych potrzeb środowiska i sprawnego przepływu informacji. Ważnymi tematami są: zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, profesjonalne działanie na rynku, pozyskiwanie środków finansowych z różnych programów.
     Na Forum mają być poruszone tematy nurtujące środowisko, możliwości rozwojowe, zagadnienia prawne rzemiosła, kwalifikacji, edukacyjne, pozyskiwania środków unijnych.

JUBILEUSZ:

     W kwietniu 1980 roku powstał Klub Radiestetów przy DK AGORA, na bazie którego w 1984 roku powstało Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy działające do chwili obecnej.
     Powstanie Klubu było zainicjowane powołaniem punktu informacyjno-konsultacyjnego przez prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy – pionierskiej organizacji tworzącej podstawy zawodowej radiestezji.
     Po rozpoczęciu działalności Stowarzyszenia zaczęto używać nazwy Bydgoski Ośrodek Radiestezyjny dla podkreślenia ciągłości działania od powstania Klubu.
     Działalność Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego (Klubu i następnie Stowarzyszenia) to między innymi prowadzenie szerokiej działalności szkoleniowej zarówno podstawowej-popularyzacyjnej jak i profesjonalnej zawodowej. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia poprzez Ośrodek Szkoleniowy będący zarejestrowaną oświatową placówką niepubliczną, zorganizowanie 12 ogólnopolskich sympozjów z udziałem od 120 do 400 osób, prowadzenie Wczasów Radiestezyjnych połączonych ze szkoleniem oraz wydanie przeszło 100 tytułów książek i broszur.
     Aktywna działalność Ośrodka umożliwiła utworzenie w 1982 roku Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych. Na bazie Rady utworzono w 1987 roku Federację Stowarzyszeń Radiestezyjnych jako związek obecnie przeszło 30-tu organizacji. Federacja jest członkiem Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego.
     Rada przyczyniła się do wprowadzenia do rzemiosła zawodu radiesteta w 1983 roku, a następnie Federacja brała udział we wprowadzeniu do rzemiosła bioenergoterapii.
     W 2001 roku w środowisku bydgoskim powstaje Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy. Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy zostało odznaczone Honorowa Odznaką Związku Rzemiosła Polskiego oraz Srebrnym i Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.

Przegląd i Konkurs - edycja 2010:

     Szczególnym elementem będzie wręczenie prestiżowych dyplomów wzorowa firma 2010 roku. Warunki otrzymania tego wyróżnienia podane są na stronie internetowej www.rejestr.pl.pl w Informacjach - Przegląd i Konkurs - edycja 2010.

     Poszczególne elementy i części impezy powinny wykazać rzetelność i profesjonalizm naszego środowiska zawodowego. Zasadniczą część imprezy stanowiły będą wykłady i prelekcje oraz możliwość dyskusji.

Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 20 września 2010 roku listem poleconym na adres korespondencyjny:

Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy, 85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 51

lub w formie elektronicznej. Adres e-mail: bionatur@bionatura.pdi.pl (liczy się data dotarcia przesyłek) wraz z kopią opłaty.

Uwaga: Przyjmowane są tylko zgłoszenia razem z wpłatą.

Opłaty można przesyłać:

Miejsce Imprezy:

     Ośrodek RZEMIEŚLNIK - Gdańsk-Oliwa ul. Piastowska 206

       - 21 października 2010 roku o godzinie 20:00 rozpoczęcie imprezyDo pobrania

Program


Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

     Aleksander Kaczmarek       0-602-266-241, 0-695-266-241


Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk, dnia 15.08.2010

Aktualizacja strony: 15 września 2010 roku

Zapraszamy