FORUM BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW
Jubileusz XXX-lecia Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego

Gdańsk-Jelitkowo 21 - 22 października 2010 roku


Pod patronatem
Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jerzego Bartnika
Prezesa Izby Rzemieślniczej w Gdańsku Pana Wiesława Szajdy
     W dniach 21 - 22 października 2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji w Ośrodku RZEMIEŚLNIK w Jelitkowie (Gdańsk-Oliwa). W zebraniu udział wzięło 21 osób, w tym nowi członkowie i zaproszeni goście.
     Wieczorem 21 października odbył się uroczysty wieczór integracyjny przy muzyce. Z okazji 30-lecia działalności Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego w imieniu Prezesa ZRP Pan Antoni Odzimek, a w imieniu Izby Mazowieckiej Pan Tadeusz Kierepka wręczyli okolicznościowe wyróżnienia, ponadto Pan Tadeusz Kierepka, wiceprezes Izby Mazowieckiej wręczył cztery srebrne odznaki Izby Mazowieckiej. Z okazji 25-lecia działalności w zakresie zawodowej bioenergoterapii Krystyna Nowak (członek Komisji) została odznaczona Statuetką VIKTORII. Przedstawicielom wyróżnionych firm wręczono prestiżowe dyplomy i przyznano tytuły - WZOROWA FIRMA 2010.
     Członkowie Komisji wzięli również aktywny udział w FORUM Bioenergoterapeutów i Radiestetów w dniu 22 sierpnia 2010 roku. W programie forum referaty wygłosili:
          Antoni Odzimek – „Aktualna sytuacja ZRP i tendencje rozwojowe”
          Maciej Prószyński – „Edukacja w rzemiośle ”
          Choromański Marek – „Możliwości pozyskiwania funduszy”
          Jacek Wiśniewski – „Problemy współczesnej Radiestezji zawodowej”
          Alicja Rospond – „Dlaczego tracimy energię i jak ją odzyskać”
     Bardzo ciekawa i aktywna była dyskusja. Omawiając sprawy edukacyjne w rzemiośle dyrektor Prószyński omówił szczegółowo i wnikliwie sytuację zawodowej bioenergoterapii i radiestezji, poziom przeprowadzanych egzaminów oraz zagrożenia i istotne problemy.
     Kolejne zebranie Komisji planowane jest w grudniu 2010 roku w siedzibie ZRP w Warszawie, o czym członkowie komisji zostaną powiadomieni osobnym pismem. Tematyka zebrania nawiąże do spotkania „Dokąd zmierza polska bioenergoterapia ?”, które 9 października br. zostało zorganizowane w Pałacu w Wilanowie przez Polski Cech Bioenergoterapeutów oraz do FORUM.
     Na zebraniu zostaną też omówione przesłanki utworzenia Ogólnopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Bioenergoterapeutów i Radiestetów i warunki przystąpienia do niej Cechów branżowych. Do końca 2010 roku Cechy branżowe będą mogły przystąpić w charakterze współzałożycieli.
     Ewentualne uwagi i propozycje można przesłać pocztą elektroniczną na adres: bionatur@bionatura.pdi.pl oraz telefonicznie – 0-695-266-241


     Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk, dnia 25.10.2010


Wyróżnienia i gratulacje:

Pismo Prezesa ZRP
Dyplom Mazowieckiej Izby Rzemieślniczej
Dyplom Honorowy
Dyplom Uznania
Dyplom okolicznościowy z wierszem