FORUM i DEBATA 2012
ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO
BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW

Warszawa 12 - 13 grudnia 2012 roku

Pod Honorowym Patronatem
Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jerzego Bartnika
oraz
Ks. Abp Bolesława Pylaka
      Celem FORUM jest kontynuowanie wymiany doświadczeń oraz dyskusja nad zagadnieniami problemowymi środowiska zawodowego wzorem poprzednich spotkań Debat, Forum i Kongresów. Obrady FORUM będą połączone z zebraniem członków Ogólnopolskiej Komisji Bioenergoterapeutów Bioenergoterapeutów i Radiestetów.
     FORUM odbędzie się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, w Warszawie, ul. Miodowa 14. Początek obrad o godzinie 12-tej. Rejestracja uczestników od godziny 10-tej.
     W czasie FORUM przewiduje się wykłady i prezentacje merytoryczne. przedstawienie najważniejszych informacji o aktualnej sytuacji i planów rozwojowych rzemiosła w tym zmiany w przepisach edukacyjnych-zmiany w zakresie egzaminów rzemieślniczych oraz merytoryczna dyskusja n.t. aktualnych problemów naszego branżowego środowiska zawodowego. Program FORUM podany będzie pod koniec listopada br. na stronie internetowej www.rejestr.pl.pl
     Udział w FORUM oraz chęć czynnego udziału zgłosili Tadeusz Cegliński, Andrzej Kolk, Krystyna Włodarczyk - Królicka, Zbigniew Królicki, Andrzej Leśniewicz, Marian Łabęta, Krystyna Nowak, Witold Nowikow, Stanisław Polak, Elżbieta Starko, Albin Stempel, Tadeusz Zbiegieni, Jakub Zemła. Stan aktualny, istotne problemy i kierunki rozwojowe prezentować będą przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego.
     Ponadto w czwartek w godzinach 10.00-11.45 odbędzie się posiedzenie Ogólnopolskiej Komisji Bioenergoterapeutów i Radiestetów przy Zarządzie Związku Rzemiosła Polskiego.


FORUM:

      Będzie poświęcone aktualnym problemom środowiska zawodowego bioenergoterapeutów oraz radiestetów i kontynuacją tematyki DEBATY z 2004 roku i KONGRESU z 2005 roku oraz FORUM 2009.
     Środowisko zawodowe bioenergoterapeutów i radiestetów zbyt często mieszane jest w ocenach z działalnością osób działających na rynku bez odpowiednich kwalifikacji i przygotowania.
     Istnieje potrzeba określenia aktualnych potrzeb środowiska i sprawnego przepływu informacji. Ważnymi tematami są: zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, profesjonalne działanie na rynku, pozyskiwanie środków finansowych z różnych programów.
     Na Forum mają być poruszone tematy nurtujące środowisko, możliwości rozwojowe, zagadnienia prawne rzemiosła, kwalifikacji, edukacyjne, pozyskiwania środków unijnych.

JUBILEUSZ XXX-lecia Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych:

     Aktywna działalność środowiska bioenergoterapeutów i radiestetów umożliwiła utworzenie w 1982 roku Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych. Na bazie Rady utworzono w 1987 roku Federację Stowarzyszeń Radiestezyjnych jako związek obecnie przeszło 30-tu organizacji. Federacja jest członkiem Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego.
     Rada przyczyniła się do wprowadzenia do rzemiosła zawodu radiesteta w 1983 roku, a następnie w połowie lat 90-tych XX wieku Federacja brała czynny udział we wprowadzeniu do rzemiosła bioenergoterapii.
      Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych z siedzibą w Bydgoszczy została odznaczona Honorową Odznaką Związku Rzemiosła Polskiego oraz Srebrnym i Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.

Przegląd i Konkurs - edycja 2012:

     Szczególnym elementem będzie wręczenie prestiżowych dyplomów wzorowa firma 2012 roku. Warunki otrzymania tego wyróżnienia podane są na stronie internetowej www.rejestr.pl.pl w Informacjach - Przegląd i Konkurs - edycja 2012.

     Poszczególne elementy i części impezy powinny wykazać rzetelność i profesjonalizm naszego środowiska zawodowego. Zasadniczą część imprezy stanowiły będą wykłady i prelekcje oraz możliwość dyskusji.

Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2012 roku listem poleconym na adres korespondencyjny:

Ogólnopolska Izba rzemieślnicza Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy,

85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 51

lub w formie elektronicznej w terminie do 5 grudnia 2012 roku.

Adres e-mail: bionatur@bionatura.pdi.pl (liczy się data dotarcia przesyłek) wraz z kopią opłaty.

Uwaga: Przyjmowane są tylko zgłoszenia razem z wpłatą.

Opłaty można przesyłać:

Miejsce Imprezy:

     Związek Rzemiosła Polskiego - Warszawa ul. Miodowa 14

       - 12-13 grudnia 2012 roku

           -10:00 rejestracja

           -12:00 rozpoczęcie ForumDo pobrania

Zgłoszenie

Informacja

Program


Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

     Aleksander Kaczmarek       0-602-266-241, 0-695-266-241


Warszawa-Bydgoszcz, dnia 12-13.12.2012

Aktualizacja strony:5 listopada 2012 roku

Serdecznie Zapraszamy