FORUM i DEBATA 2013
ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO
BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW

Warszawa 25 listopada 2013 roku

Pod Honorowym Patronatem
Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jerzego Bartnika      Celem FORUM jest kontynuowanie wymiany doświadczeń oraz dyskusja nad zagadnieniami problemowymi środowiska zawodowego wzorem poprzednich spotkań Debat, Forum i Kongresów. Obrady FORUM będą połączone z zebraniem członków Ogólnopolskiej Komisji Bioenergoterapeutów Bioenergoterapeutów i Radiestetów.
     FORUM odbędzie się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, w Warszawie, ul. Miodowa 14. Początek obrad o godzinie 12-tej. Rejestracja uczestników od godziny 11-tej.
     W czasie FORUM przewiduje się wykłady i prezentacje merytoryczne. przedstawienie najważniejszych informacji o aktualnej sytuacji i planów rozwojowych rzemiosła w tym zmiany w przepisach edukacyjnych-zmiany w zakresie egzaminów rzemieślniczych oraz merytoryczna dyskusja n.t. aktualnych problemów naszego branżowego środowiska zawodowego. Program FORUM podany będzie do 15 listopada br. na stronie internetowej www.rejestr.pl.pl
     Ponadto w poniedziałek w godzinach 10.00-11.30 odbędzie się posiedzenie Rady Federacji - Członka Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego.


FORUM:

      Będzie poświęcone aktualnym problemom środowiska zawodowego bioenergoterapeutów oraz radiestetów i kontynuacją tematyki DEBATY z 2004 roku i KONGRESU z 2005 roku,FORUM 2009 oraz FORUM 2012.
     Środowisko zawodowe bioenergoterapeutów i radiestetów zbyt często mieszane jest w ocenach z działalnością osób działających na rynku bez odpowiednich kwalifikacji i przygotowania.
     Istnieje potrzeba określenia aktualnych potrzeb środowiska i sprawnego przepływu informacji. Ważnymi tematami są: zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, profesjonalne działanie na rynku, pozyskiwanie środków finansowych z różnych programów.
     Na Forum mają być poruszone tematy nurtujące środowisko, możliwości rozwojowe, zagadnienia prawne rzemiosła, kwalifikacji, edukacyjne, pozyskiwania środków unijnych.

Przegląd i Konkurs - edycja 2013:

     Szczególnym elementem będzie wręczenie prestiżowych dyplomów wzorowa firma 2013 roku. Warunki otrzymania tego wyróżnienia podane są na stronie internetowej www.rejestr.pl.pl w Informacjach - Przegląd i Konkurs - edycja 2013.

     Poszczególne elementy i części impezy powinny wykazać rzetelność i profesjonalizm naszego środowiska zawodowego. Zasadniczą część imprezy stanowiły będą wykłady i prelekcje oraz możliwość dyskusji.

Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 10 listopada 2013 roku listem poleconym na adres korespondencyjny:

Ogólnopolska Izba rzemieślnicza Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy,

85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 51

lub w formie elektronicznej w terminie do 20 listopada 2013 roku.

Adres e-mail: bionatur@bionatura.pdi.pl (liczy się data dotarcia przesyłek) wraz z kopią opłaty.

Uwaga: Przyjmowane są tylko zgłoszenia razem z wpłatą.

Opłaty można przesyłać:

Miejsce Imprezy:

     Związek Rzemiosła Polskiego - Warszawa ul. Miodowa 14

       - 25 listopada 2013 roku

           -11:00 rejestracja

           -12:00 rozpoczęcie ForumDo pobrania

Zgłoszenie

Informacja

Program


Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

     Aleksander Kaczmarek       0-695-266-241


Warszawa-Bydgoszcz, dnia 12.09.2013

Aktualizacja strony:5 listopada 2013 roku

Serdecznie Zapraszamy