IMPREZY, WYDARZENIA

1978

I Krajowa Konferencja Różdżkarstwa – październik 1978 - Poznań
Organizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy
Patronat: Wojewody Poznańskiego Dr Stanisława Cozasia

1980

II Krajowa Konferencja Różdżkarstwa – 19-20 września 1980 – Poznań
Organizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy

1981

I Sympozjum Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie „Bioenergoterapia i radiestezyjne metody diagnostyczne”
– 19-20 września 1981 roku – Warszawa
Organizator: Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie

1982

III Krajowa Konferencja Różdżkarstwa – Poznań
Organizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy

1983

Spotkanie przedstawicieli 23 ośrodków (Klubów i Stowarzyszeń) z inicjatywy koła „Winogrady” w Poznaniu – 19 lutego 1983 roku
Zebrani powołują 13-osobową komisję roboczą d/s powołania Federacji pod przewodnictwem Józefa Kołpy.
Komisja rozpoczęła działalność od opracowania projektu statutu - odbyła protokółowane zebrania w dniach 23 kwietnia i 3 września.

Niekonwencjonalne Metody Diagnostyki i Terapii we Współczesnej Praktyce Leczniczej – 7 kwietnia 1983 roku - Kraków
Organizator: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Rozporządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 kwietnia 1983 roku zakwalifikowano radiestezję jako rzemiosło

I Sympozjum „Fitotronika ’83 – Biodynamiczna Uprawa Roślin” – 14 maja 1983 roku – Bydgoszcz
Organizator: Klub Radiestetów przy DK AGORA w Bydgoszczy

I Spotkanie Przedstawicieli Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych
– 15 maja 1983 – Bydgoszcz – Klub AGORA

I Toruńska Krajowa Konferencja Radiestezyjna – 5-6 września 1983 rok – Toruń
Organizator: Komisja Radiestezyjna Ochrony Środowiska w Budownictwie PZITB

II Sympozjum Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie „Bioenergoterapia-Radiestezja”
– 24-25 września 1983 roku – Warszawa
Organizator: Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie

Spotkanie przedstawicieli 16 ośrodków (Klubów i Stowarzyszeń) z inicjatywy koła „Winogrady” w Poznaniu – 3 października 1983 roku
Sprawozdanie komisji roboczej d/s powołania Federacji - kontynuacja tematyki spotkania w dniu 19 lutego 1983 roku.


II Spotkanie Przedstawicieli Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych
– 18-20 listopad 1983 – Bydgoszcz – Klub AGORA
Uczestnicy spotkania wskazują konieczność przyspieszenia prac nad federacją i opracowania tzw. Statutu alternatywnego przy obecności i udziale większości członków komisji roboczej d/s federacji powołanej w Poznaniu

1984

III Spotkanie Przedstawicieli Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych – 27-29 stycznia 1984 – Bydgoszcz – Klub AGORA
Powołanie Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych, reprezentanci: Aleksander Kaczmarek prezes KR przy DK Agora– Bydgoszcz, Jacek Papiewski sekretarz TP – Warszawa i Sławomir Sumirski prezes GSR – Gdańsk; Rada Koordynacyjna powołała Komisję d/s szkolenia – przewodniczący Jerzy Urbanowicz

Sympozjum Oddziaływania Kształtów na Środowisko – 17-18 marca 1984 – Wrocław
Organizator: Centrala Usługowo-Wytwórcza „Różdżkarz” w Poznaniu

IV Spotkanie Przedstawicieli Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych oraz posiedzenie Krajowej Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych – 29 kwietnia 1984 – Gdańsk – hotel „Heveliusz”

II Spotkanie Radiestetów „Fitotronika – naturalna uprawa roślin”– 12-13 maja 1984 roku
Organizator: Klub Radiestetów przy DK AGORA w Bydgoszczy

V Spotkanie Przedstawicieli Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych oraz posiedzenie Krajowej Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych – 1 lipca 1984 – Ośrodek Wczasowy w Okoninach w Borach Tucholskich

II Toruńska Krajowa Konferencja Radiestezyjna – 3-4 września 1984 rok – Toruń
Organizator: Komisja Radiestezyjna Ochrony Środowiska w Budownictwie PZITB

IV Krajowa Konferencja Różdżkarstwa – 1-2 grudnia 1984 – Poznań
Organizator: Centrala Usługowo-Wytwórcza „Różdżkarz” w Poznaniu

II Sympozjum „Fitotronika ‘84”– 1984 roku – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

1985

III Toruńska Krajowa Konferencja Radiestezyjna „Biocenotyczne warunki ochrony środowiska w budownictwie”– 2-3 września 1985 rok – Toruń
Organizator: Komisja Radiestezyjna Ochrony Środowiska w Budownictwie PZITB

Pierwszy egzamin w rzemiośle radiestezja odbył się w Kaliszu 24 lipca 1985 roku
Komisji egzaminacyjnej przewodniczył - Stanisław Haniszewski

III Ogólnopolskie Sympozjum Towarzystwa Psychotronicznego w Warszawie „Psychotronika ‘85” – 14-15 września 1985 roku – Warszawa
Organizator: Towarzystwo Psychotroniczne w Warszawie

III Sympozjum „Radiestezja ‘85” – 7-8 grudnia 1985 roku – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

1986

I Seminarium Radiestezyjne – 8-9 września 1986 rok – Toruń
Organizator: Komisja Radiestezyjna Ochrony Środowiska w Budownictwie PZITB

Ogólnopolskie Seminarium „ERPO ‘86” – 5-7 grudnia 1986 – Gliwice
Organizator: Stowarzyszenie Radiestetów w Gliwicach

IV Sympozjum „Fitotronika ‘86” – 6-7 grudnia 1986 roku – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

1987

IV Toruńska Krajowa Konferencja Radiestezyjna „Radiestezja w budownictwie” – 7-8 września 1987 roku – Toruń
Organizator: Komisja Radiestezyjna Ochrony Środowiska w Budownictwie PZITB

IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego „Psychotronika ‘87” – 19-20 września 1987 roku – Warszawa
Organizator: Polskie Towarzystwo Psychotroniczne w Warszawie

V Sympozjum „Radiestezja ‘87” – 14-15 listopada 1987 roku – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

1988

VI Sympozjum „Radiestezja ‘88” – 10-11 grudnia 1988 rok – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

Zarząd Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych w Bydgoszczy postanawia wydawać czasopismo „ALMANACH RADIESTEZYJNY”
23 października 1988 roku powołano zespół redakcyjny: Redaktor Naczelny – Elżbieta Popczuk, redaktor ds. technicznych – Aleksander Karczmarek i redaktor-korektor – Bogumiła Małek

1989

Metodyka Testowania Radiestezyjnych Zabezpieczeń Ochronnych – 25-26 lutego 1989 – Gdańsk
Organizator: Gdańskie Stowarzyszenie Radiestetów
Patronat: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych

Niekonwencjonalne Metody Terapii – 22-23 kwietnia 1989 – Płock
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Płocku
Patronat: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych

V Toruńska Krajowa Konferencja Radiestezyjna „Radiestezja w budownictwie” – 23-24 października 1989 roku – Toruń
Organizator: Komisja Radiestezyjna Ochrony Środowiska w Budownictwie PZITB

VII Sympozjum „RADIESTEZJA 89” – 18-19 listopada 1989 – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

1990

VIII Sympozjum „RADIESTEZJA 90” – 17-18 listopada 1990 – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

Jubileusz X-lecia Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego

1991

IX Sympozjum „Radiestezja ‘ 91” – 23-24 listopada 1991 roku – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

1992

I Seminarium „Naturalne metody zachowania zdrowia” – 9-10 maja 1992 roku – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

X Sympozjum „Radiestezja ‘ 92” – 1992 roku – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

1993

Konferencja Parapsychologów – 20-21 marca 1993 roku – Kielce
Organizator: Polskie Towarzystwo Psychotroniczne
Miejsce: WDK

II Seminarium „Naturalne metody zachowania zdrowia” – 5-6 czerwca 1993 roku – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

XI Sympozjum „Radiestezja ‘ 93” – 1993 roku – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

1994

Konferencja Parapsychologów ’94 – 19-20 marca 1994 roku – Kielce
Organizator: Polskie Towarzystwo Psychotoniczne – Oddział w Kielcach
Honorowy patronat: Redakcja miesięcznika „Nieznany Świat”

Festiwal Nieznanego Świata – 1 - 3 maja 1994 roku – Warszawa
Miejsce: Aula Politechniki Warszawskiej
Organizator: Redakcja czasopisma Nieznany Świat

XII Sympozjum „Radiestezja ‘ 94” – 19-20 listopada 1994 roku – Bydgoszcz
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy

1995

Ogólnopolska Konferencja PTP - Psychotronika '95 – 18-19 marca 1995 roku – Kielce
Organizator: Polskie Towarzystwo Psychotroniczne - Oddział w Kielcach

I Sympozjum „Naturalne Metody Zachowania Energii Życia i Drogi Rozwoju Duchowego”
30 września -1 października Wrocław 1995
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne we Wrocławiu

Jubileusz XV-lecia Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego – 27-29 października 1995 roku
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy pod patronatem Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych

1996

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń zrzeszonych i współpracujących w ramach Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego – 23 listopada 1996 roku - Bydgoszcz
Wspólny komunikat po spotkaniu podpisują: dyrektor Zespołu Oświaty i Spraw Społecznych Związku Rzemiosła Polskiego - Maciej Prószyński i prezydent Federacji - Aleksander Kaczmarek

1997

Z udziałem przedstawiciela Federacji odbyło się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego spotkanie, którego rezultatem było ustalenie przez Związek zakresów egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla rzemiosła bioenergoterapia i radiestezja – 24 kwietnia 1997 roku - Warszawa
Wspólny komunikat po spotkaniu podpisują: dyrektor Zespoółu Oświaty i Spraw Społecznych Związku Rzemiosła Polskiego - Maciej Prószyński i prezydent Federacji - Aleksander Kaczmarek

Pierwszy egzamin w rzemiośle bioenergoterapia, zgodnie z obowiązującymi kryteriami, odbył się 9 czerwca 1997 roku w Bydgoszczy. Kolejny egzamin w tym zawodzie odbył się miesiąc później w Katowicach.

1998

Konferencja Parapsychologów ’98 – 21-22 marca 1998 roku – Kielce
Organizator: Kieleckie Studium Radiestezji i Bioenergoterapii w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Psychotoniczne – Oddział w Kielcach
Honorowy patronat: Redakcja miesięcznika „Nieznany Świat” oraz Izba Rzemieślnicza w Kielcach

1999

XX -lecie Klubu Radiestetów WINOGRADY w Poznaniu

2001

Bioenergoterapia i Radiestezja na początku XXI wieku – 23-24 marca 2001 roku – Kielce
Organizator: Kieleckie Studium Radiestezji i Bioenergoterapii w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Psychotoniczne – Oddział w Kielcach

Jubileusz X-lecia Istnienia Stowarzyszenia TASKERN w Tychach
4 sierpnia 2001 roku - Tychy

2002

Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie
Patronat: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

2004

Jubileusz XXV-lecia istnienia Klubu Radiestetów WINOGRADY w Poznaniu
1 maja 2004 roku - Poznań

DEBATA „Stan aktualny i perspektywy rozwojowe zawodowej bioenergoterapii i radiestezji”
Grudziądz-Rudnik, 30 września 2004 roku
Organizator: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego oraz Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i Radiestetów Związku Rzemiosła Polskiego
Patronat: Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego

III Zjazd Integracyjny Naturoterapeutów – Grudziądz – Rudnik 1-3 października 2004 roku
Organizator: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku

2005

KONGRES „Bioterapia, Naturoterapia, Radiestezja – perspektywy rozwojowe”
Warszawa, 26-27 kwietnia 2005 roku
Organizator: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego oraz Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i Radiestetów Związku Rzemiosła Polskiego
Patronat: Związek Rzemiosła Polskiego

Zjazd Integracyjny Radiestetów - "Ogólnopolski przegląd odpromienników radiestezyjnych"
– 30 września - 2 października 2005 – Śródborów k/Warszawy
Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie
Patronat: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

Jubileusz 25-lecia Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego – Bydgoszcz – 25-27 listopada 2005 roku
Organizator: Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy
Patronat: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

2006

Ogólnopolski Zjazd Integracyjny Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Częstochowie w dniach 24-26 czerwca 2006 z udziałem w XXV Jubileuszowej Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Uczestnikom towarzyszył ks. Abp. Bolesław Pylak. Zostały poświęcone insygnia 11 organizacji branżowych bioenergoterapeutów i radiestetów
Organizator: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

Zjazd Integracyjno-Szkoleniowy Cechu Psychotonicznego w Łodzi – 3-4 czerwca 2006 roku.
Starszy Cechu Karol Jóźwiak uroczyście otrzymał insygnia cechowe z rąk Aleksandra Kaczmarka – przewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Bioenergoterapeutów i Radiestetów Związku Rzemiosła Polskiego.

Jubileusz XV Lecia Istnienia Stowarzyszenia TASKERN w Tychach
30 września - 1 października 2006 roku - Tychy
Patronat: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

V Jubileuszowy Zjazd Integracyjny – 16 – 19 listopada 2006 roku – Grudziądz Rudnik
Organizator: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

Jubileusz V-lecia Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów
Grudziądz Rudnik, 17 listopada 2006 roku

2007

I Zjazd Integracyjno-Rekolekcyjny – Licheń Stary – 20-22 kwiecień 2007 Organizator: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

Jubileusz XV-lecia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie
Sympozjum – 15-17 czerwca 2007 – Sękocin k/Warszawy
Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie
Patronat: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

Gala wręczenia Złotych i Platynowych Laurów 2007
Liderom rzemiosła, kupiectwa i przedsiębiorczości w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie – 25 czerwca 2007.
Platynowym Laurem 2007 została wyróżniona Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych z siedzibą w Bydgoszczy, a Złotym Laurem 2007 Firma Ciszak z Poznania – specjalizująca się w produkcji sprzętu radiestezyjnego.
Organizator: Związek Rzemiosła Polskiego

Obchody Jubileuszowe XXV lecia Stowarzyszenia Radiestezji i Bioterapii BIORAD we Wrocławiu
29 – 30 września 2007 roku - Wrocław

Zjazd Integracyjny Stowarzyszenia Radiestetów im. Czesława Spychalskiego w Poznaniu
Karpicko k/Poznania – 7 – 9 września 2007
Patronat: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

II Zjazd Integracyjno-Rekolekcyjny – Licheń Stary – 19-20 październik 2007
Organizator: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

I Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego do Sanktuarium w Licheniu Starym
– 21 października 2007 roku – w czasie Mszy Św. Po Homilii biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Bydgoski poświęcił sztandary: Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych z siedzibą w Bydgoszczy, Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów z Bydgoszczy i Niezależnego Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Tychach.
Organizator: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

2008

Pierwszy Kongres Pracodawców - 17 stycznia 2008 roku - Warszawa
Miejsce Imprezy: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego
Komitet Organizacyjny: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konferencja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa i Związek Rzemiosła Polskiego
W Kongresie uczestniczyło przeszło 3500 osób w tym około 900 przedstawicieli Rzemiosła Polskiego - 10 bioenergoterapeutów i radiestetów

2009

FORUM Bioenergoterapeutów i Radiestetów - 1 - 2 czerwca 2009 roku - Poznań

JUBILEUSZ XXX-lecia Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego - 1 - 2 czerwca 2009 roku - Poznań

2010

Spotkanie - "Dokąd zmierza polska bioenergoterapia" - 9 października 2010 roku - Warszawa-Wilanów
Organizator: Polski Cech Bioenergoterapeutów - Warszawa
W czasie spotkania Starszy Cechu powołuje KAPITUŁĘ. Celem Kapituły ma być analiza sytuacji w środowisku i sugerowanie kierunków działania.

FORUM Bioenergoterapeutów i Radiestetów - 21 - 22 października 2010 roku - Gdańsk-Jelitkowo

JUBILEUSZ XXX-lecia Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego - 21 - 22 października 2010 roku - Gdańsk-Jelitkowo

2011

-Utworzenie: 9 marca 2008 roku

Aktualizacja: IV - 27 stycznia 2011 roku