Kongres Środowiska Zawodowego Bioenergoterapeutów i Radiestetów

Warszawa 10 grudnia 2014 roku

Pod Honorowym Patronatem
Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jerzego Bartnika


      Celem KONGRESU 2014 jest przedstawienie aktualnych informacji, kontynuowanie wymiany doświadczeń oraz dyskusja nad zagadnieniami problemowymi środowiska zawodowego wzorem poprzednich spotkań Debat, Forum i Kongresów.
     KONGRES odbędzie się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, w Warszawie, ul. Miodowa 14.

Planowane tematy wystąpień i prezentacji:

     Gęborys Piotr
        – „Karmiczne przyczyny zaburzeń energetycznych”
     Jerzy Jabłonka
        – „Nauka, czy pseudonauka, zawód, czy nie zawód, uczyć, czy nie uczyć ?”

     Kalwoda Marek
        – „Wyrównywanie energii działającej w systemie oktaw (wg. G Gurdżijewa) w terapii”
     Kalwoda Marek
        – „Poprawa parametrów krwi metodą Zbigniewa Ożarskiego”

     Karpiński Adam
        – „Kieszonkowe miejsca mocy”

     Królicki Zbigniew
        – „Choroba – niedoceniane źródło życiowego postępu”
     Mariusz Łabęta
        – „Czy bioenergoterapia może pomóc w cierpieniach umysłu i duszy”
     Naróg Joanna
        - „Jak przeżyć życie tak by go nie roztrwonić, czy jest to możliwe”
     Opara Jerzy
        – „Oczyszczanie praniczne”
     Samborski Ireneusz
        – „Energoterapia. Dotykać czy nie dotykać”
     Starko Elżbieta
        – „Czy bioenergoterapeuci to smutni ludzie ?”
     Zbiegieni Zbigniew
        – „Mapy radiestezyjne miast i województw”
     Zemła Jakub
        – „Kilka doświadczeń Biegłego Sądowego w dziedzinie radiestezji”

Przegląd i Konkurs - edycja 2014:

     Szczególnym elementem będzie wręczenie prestiżowych dyplomów wzorowa firma 2014 roku. Warunki otrzymania tego wyróżnienia podane są na stronie internetowej www.rejestr.pl.pl w Informacjach - Przegląd i Konkurs - edycja 2014.

     Poszczególne elementy i części impezy powinny wykazać rzetelność i profesjonalizm naszego środowiska zawodowego. Zasadniczą część imprezy stanowiły będą wykłady i prelekcje oraz możliwość dyskusji.

Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 11 października 2014 roku listem poleconym na adres korespondencyjny:

Ogólnopolska Izba rzemieślnicza Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy,

85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 51

lub w formie elektronicznej w terminie do 25 października 2014 roku.

Adres e-mail: bionatur@bionatura.pdi.pl (liczy się data dotarcia przesyłek) wraz z kopią opłaty.

Uwaga: Przyjmowane są tylko zgłoszenia razem z wpłatą w wysokości 150,- zł.

Opłaty można przesyłać:

Uwaga: Członkowie Cechów zrzeszonych w Izbie Branżowej Bioenergoterapeutów i Radiestetów, mający opłacone składki Cechowe, mają udział w Kongresie bezpłatny z wyjątkiem materiałów konferencyjnych, które mogą otrzymać po wpłaceniu kwoty 40,- zł

Miejsce Imprezy:

     Związek Rzemiosła Polskiego - Warszawa ul. Miodowa 14

           -09:00 rejestracja
           -10:00 rozpoczęcie Kongresu
           -15:30 zakończenie Kongresu

           -16:00 Walne Zebranie Cechu
           -17:30 Walne Zebranie Izby

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

     Biuro Izby                           0-602-188-241
     Aleksander Kaczmarek       0-695-266-241


Warszawa-Bydgoszcz, dnia 31.01.2014

Aktualizacja strony:15 listopada 2014 roku

Serdecznie Zapraszamy