OGÓLNOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW

OGÓLNOPOLSKA KOMISJA BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW ZRP

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RADIESTEZYJNYCH
Członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD I KONKURS PRACOWNI,
GABINETÓW I ZAKŁADÓW RADIESTEZYJNYCH
BIOENERGOTERAPEUTYCZNYCH I NATUROTERAPEUTYCZNYCH

Pod patronem prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jerzego Bartnika      Celem kolejnego przeglądu i konkursu jest prezentacja i promowanie osób i firm działających w zakresie bioterapii, radiestezji i dziedzin pokrewnych z podkresleniem ich profesjonalizmu, rzetelności i jakości. Dobrą realizację tych zadań ma zapewnić wsparcie Związku Rzemiosła Polskiego oraz bliska i ścisła współpraca z wydawnictwami branżowymi.

     W przeglądzie i konkursie mogą brać udział osoby oraz firmy działające w zakresie radiestezji, bioenrgoterapii, naturoterapii, oraz dziedzin pokrewnych, które zajmują się usługami, handlem lub produkcją.

Uczestnicy przeglądu są oceniani w trzech kategoriach:


             - firmy usługowe jednoosobowe                      - opłata 110,- zł,
             - firmy usługowe wieloosobowe                       - opłata 170,- zł,
             - firmy usługowo-handlowo-produkcyjne       - opłata 250,- zł.

Zgłoszenie udziału:

      Zgłoszenia należy składać w formie dokumentacji zawierającej: ankiety z podstawowymi danymi osoby/firmy (imię i nazwisko-pełna nazwa firmy, adres, telefony, pesel, regon, NIP), kopie dokumentów (uprawnienia, osiągnięcia), ilustracja fotograficzna. Wskazane jest dołączenie spisu przesyłanych materiałów.

Druk zgłoszeniaZgłoszenia należy przesyłać listem poleconym na adres korespondencyjny:

Ogólnopolska Izba Rzemieślnicza Bioenergoterapeutów i Radiestetów
85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 51


(liczy się data dotarcia przesyłek) wraz z kopią opłaty.

      Zgłoszenia można też wysyłać w formie elektronicznej. Wszelkie opisy w formacie Word, kopie dokumentów jako PDF, fotografie JPG o objętości nie większej niż 500 kB każda. Adres e-mail: biuro@izbabir.pl.pl

Uwaga: Przyjmowane są tylko zgłoszenia razem z wpłatą.

Opłaty można przesyłać:

Uwaga:

Zgłoszenia udziału w konkursie i ubiegania się o tytuł „Wzorowa Firma 2014 roku”, będą rozpatrywane sukcesywnie

Wręczenie wyróżnień planowane jest wiosną w czasie KONGRESU 2014 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie ul. Miodowa 14 oraz jesienią w czasie Konferencji "Bioterapia 2014" we Wrocławiu

Sekretariat Izby:

Udziela bliższych informacji telefonicznie 0-602-266-241, 0-695-266-241.

Informacja: styczeń 2014 roku

Serdecznie zapraszamy