PIELGRZYMKA
RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Licheń 21 października 2007 roku
Zestaw pamiątkowy:

Medal
Logo

Znaczek metalowy
Logo

Dyplom imienny
Logo

Logo

Uczestnicy pielgrzymki mogą zamówić zestaw materiałów pamiątkowych (znaczek metalowy, medal upamiętniający pielgrzymkę oraz jubileusz i specjalny składany dyplom - wpłata 65,- zł

Zamówienia:

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem: bionatur@bionatura.pdi.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny:

Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych, 85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 51

Uwaga: Przyjmowane są tylko zgłoszenia razem z wpłatą. Ostateczny termin składania zamówień: 10 grudzień 2007 rok.

Opłaty można przesyłać:
  • przekazem na Konto Federacji nr 76 - 1020 - 1462 - 0000 - 7702 - 0018 - 8953
  • lub przekazem pocztowym na adres korespondencyjny: Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych, 85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 51

Sekretariat Federacji:

Udziela bliższych informacji telefonicznie 0-602-266-241.

Informacja: październik 2007 roku

Zapraszamy