PIELGRZYMKI
RZEMIOSŁA POLSKIEGO


INFORMACJE 2008

w przygotowaniu !


*Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego do Lichenia - 21 październik 2007
*Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego - Jasna Góra - 29 czerwca 2008
*Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego - Licheń - 21 września 2008