Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów
" B I O P O L "


Zarząd:

prezes               - Małgorzata Anna Muraszew-Kiełbowicz
v-ce prezes       - Marek Wdowczyk
sekretarz           - Anna Wajs
skarbnik            - Dariusz Komorowski
członek              - Krystyna Wieczorek
                         - Maria Malanowska
                         - Anna Olszewska

Siedziba:

Warszawa, ul. Św. Wincentego 92

Sekretariat:

Czynny w siedzibie Stowarzyszenia
pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 13:00 - 18:00

Adres korespondencyjny:

03-291 Warszawa, ul. Św. Wincentego 92

Kontakt telefoniczny:

tel / fax: 0-22-675-67-32

Internet:

http://www.biopol.pdi.pl/, http://www.biopol.vel.pl/

E-mail:

sekretariat@biopol.vel.pl