Gdańskie Stowarzyszenie Radiestetów


Zarząd:

prezes               - Rostkowski Zbigniew
v-ce prezes       - Nowikow Witold
sekretarz           -
skarbnik            -
członek              -

Siedziba:

Gdańsk

Adres korespondencyjny:


Kontakt telefoniczny:

0-503-442-211 - prezes
0-603-208-193 - v-ce prezes