Łódzki Klub Radiestetów
i Naturoterapeutów


Zarząd:

prezes               - Portalewski Paweł
v-ce prezes       - Krystyna Klimecka-Wilińska
v-ce prezes       - Nowakowski Ryszard
sekretarz           - Ulkowska Urszula
skarbnik            - Konieczko Marek
członek              - Motycka Hanna
                          -

Siedziba:

91-032 Łódź, ul. Limanowskiego 166

Adres korespondencyjny:

91-032 Łódź, ul. Limanowskiego 166

Kontakt telefoniczny:

0-42-651-50-30
0-602-461-575 - prezes

E-mail:

biokrys@biokrys.pl