Towarzystwo Radiestezyjne
Ziemi Piotrkowskiej
w Opocznie


Zarząd:

prezes               - Solecki Jerzy
v-ce prezes       - Sowik Janina
sekretarz           -
skarbnik            -
członek              -

Siedziba:

26-300 Opoczno, ul. Spacerowa 6 / 8

Adres korespondencyjny:


Kontakt telefoniczny:

0-603-430-727 - prezes
0-605-859-641 - v-ce prezes