SIMP Sekcja Ochrony Środowiska i Radiestezji
w Lublinie


Zarząd:

prezes               - Milanowska Anna
v-ce prezes       - Borny Waldemar
v-ce prezes       - Marucha Kazimierz
sekretarz           - Buczek Waldemar
skarbnik            - Stachyra Janusz
członek              - Nowinkina Galina
                           - Niwiński Piotr

Siedziba:

20-079 Lublin, ul. Chmielna 2 a

Adres korespondencyjny:

20-823 Lublin, Dębówka 40

Kontakt telefoniczny:

0-81-742-65-10