Stowarzyszenie Radiestetów
im. Czesława Spychalskiego
w Poznaniu


Zarząd:

prezes                  - Suchojad Jarosław
I v-ce prezes        - Galas Irena
II v-ce prezes       - Mułkowska Halina
sekretarz              - Masarz Zofia
skarbnik               - Binkowska Elżbieta
Z-ca sekretarza    - Pokładecka Jadwiga
Z-ca skarbnika     - Krzyżaniak Jolanta
członek                 - Grabowska Grażyna
                            - Maciągowska Genowefa
                            - Idek Jerzy

Siedziba:

60-236 Poznań, ul. Kasprzaka 3

Adres korespondencyjny:

60-391 Poznań, ul. Swoboda 50 / 2

Kontakt telefoniczny:

0-61-861-50-08-78
0-604-594-832 - Prezes