Tyskie Autonomiczne Stowarzyszenie
Koegzystencji Ekologii, Radiestezji i Nauki
T A S K E R N


Zarząd:

prezes               - Stempel Albin
v-ce prezes       - Nowak Krystyna
sekretarz           -
skarbnik            -
członek              - Śliwicki Cezary
                         - Krusche Urszula
                         - Nowak Małgorzata
                         - Hamerla Ryszard
                         - Dymidziuk Krystyna

Siedziba:

Tychy, ul. Barona 20 D / 2

Adres korespondencyjny:

43-100 Tychy, ul. Barona 20 D / 2

Kontakt telefoniczny:

0-32-219-59-08 - tel/fax
0-602-274-739 - Prezes
0-509-515-224 - V-ce Prezes

E-mail:

n.krystyna@op.pl