WARUNKI FUNKCJONOWANIA REJESTRÓW

Rejestry prowadzi Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych
członek Rady Branżowej Związku Rzemiosła PolskiegoRejestr rzemieślników bioenergoterapeutów i radiestetów

Kandydat do wpisu powinien odpowiadać następującym warunkom:

Rejestr federacyjny naturoterapeutów

Kandydat do wpisu powinien odpowiadać następującym warunkom:

Procedura zgłoszenia

Przesyłanie zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres korespondencyjny:

Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych, 85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 51

Uwaga: od następnego roku planowane jest rozszerzenie wpisów o informacje promocyjno-reklamowe: zakres prowadzonych usług, miejsce i terminy usług itp.

Opłaty:

Pierwsze zgłoszenie: Uwaga: opłaty dotyczą wpisu w danym roku, bez względu na termin wpisu; praktycznie wpisy na dany rok będą dokowywane między styczniem a wrześniem; po 15 października zgłoszone wpisy będą zamieszczane od nowego roku.

Kontynuacja: Opłaty można przesyłać: Uwaga: wpłaty należy dokładnie opisać czego dotyczy !

Druki zgłoszeniowe do pobrania

Zgłoszenie do rejestru

Zgłoszenie Kto jest Kto


Uwaga: W związku z prestiżowym charakterem rejestru, wpis z rejestru może być usunięty na wniosek organizacji macierzystej lub zgłoszonych na piśmie poważnych zastrzeżeń do rzetelności działania, po wyjaśnieniach i konsultacji z osobą zainteresowaną.

Adresy dostępowe:


Dane w przygotowaniu