ZJAZD INTEGRACYJNO-REKOLEKCYJNY

Licheń 19 - 21 października 2007 roku

Program zjazdu i pielgrzymki:

Piątek 19 października 2007 roku:

    15:00    Otwarcie zjazdu
    15:10    Rekolekcje – „Wiara i Rozum” – ks. Prałat Stanisław Kotowski
    16:30    Prezentacja możliwości terapeutycznych urządzenia NATUR – Grzegorz Majda
    18:00    kolacja
    19:00    Natur – światło, życie, zdrowie – spotkanie dyskusyjne – Grzegorz Majda
    20:00    Walne Zebranie członków Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów

Sobota 20 października 2007 roku:

      8:30    śniadanie
      9:30    Rada Federacji (dla przedstawicieli organizacji), pozostałe osoby mają czas wolny np. na zwiedzanie Sanktuarium
    10:45    Rola w procesie terapii i leczeniu – Zbigniew Królicki
    11:45    Tajemnice Kwiatu Życia – Marek Kalwoda
    13:00    obiad
    15:00    Otwarcie Bloku „Stan aktualny i perspektywy rozwoju Rzemiosła Polskiego na progu rocznicy 75-lecia Związku Rzemiosła Polskiego”
                 - z-ca prezesa ZRP Wiesław Szajda
    15:15    „Zamierzenia ZRP związane z nowelizacja ustawy o rzemiośle” oraz „Rzemiosło polskie, a społeczna odpowiedzialność biznesu”
                 - Elżbieta Znosko-Łapczyńska
    15:45    „Strukturalne fundusze unijne, jakie otwiera w tym obszarze perspektywa finansowa 2007-13” – Wiesław Szajda
    16:30    „ 25 lat branży radiestezyjnej w rzemiośle” - dyskusję prowadzi Prezydent Federacji Aleksander Kaczmarek
    17:30    wręczenie wyróżnień i odznaczeń
    18:00    kolacja
    19:00    spotkanie nt. obsługi organizacyjnej pielgrzymki w niedzielę - prowadzi Tadewusz Kierepka

Niedziela 21 października 2007 roku:

      7:45    śniadanie
      9:00    złożenie kwiatów pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II
      9:15    Formowanie kolumny uczestników oraz pocztów sztandarowych przed Bazyliką
      9:30    Wprowadzenie Starszyzny Cechowej i pocztów sztandarowych do Bazyliki
    10:00    Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jana Tyrawę
    11:20    Modlitewne przejście przed Cudownym Obrazem
    11:45    Droga Krzyżowa
    13:00    Spotkanie w Sali Konferencyjnej Domu Pielgrzyma ARKA, wręczenie okolicznościowych pamiątek
    14:00    Zakończenie pielgrzymki i zjazdu

25 lat współpracy środowiska radiestetów i bioenergoterapeutów z rzemiosłem


Przebieg zjazdu integracyjnego:

      Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu poprzedził Zjazd Integracyjno-Rekolekcyjny bioenergoterapeutów i radiestetów, który odbył się w dniach 18-20 października 2007 roku również w Licheniu.

      Po otwarciu zjazdu w piątek o godzinie 15-tej naukę rekolekcyjną nt.: „Wiara i Rozum” rozpoczął ks. Prałat Stanisław Kotowski duszpasterz środowiska bioenergoterapeutów i radiestetów.

      Następnie z tematem „Prezentacja możliwości terapeutycznych urządzenia NATUR” oraz „Natur – światło, życie, zdrowie – spotkanie dyskusyjne” wystąpił Grzegorz Majda.

      Wieczorem o godzinie 20-tej rozpoczęło się Walne Zebranie członków Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy. Zebraniu przewodniczył Marek Kalwoda.

      W sobotę po śniadaniu rozpoczęło się posiedzenie Rady Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych w Polsce członka Rady Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego. Zebranie Rady prowadził Prezydent Federacji Aleksander Kaczmarek. Następnie odbyły się prelekcje:
 1. „Rola myśli i emocji w procesach terapii i powrotu do zdrowia” Zbigniewa Królickiego,
 2. „Tajemnice Kwiatu Życia” Marka Kalwody.
      Ukoronowaniem zjazdu było spotkanie przedstawicieli Rzemiosła Polskiego ze środowiskiem bioenergoterapeutów i radiestetów w związku ze zbliżającym się Jubileuszem 75-lecia Związku Rzemiosła Polskiego oraz 25-leciem wprowadzenia radiestezji do rzemiosła. W br. mija również 10 lat od wprowadzenia do rzemiosła branży bioenergoterapia.

      Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali: wiceprezes Pan Wiesław Szajda oraz Dyrektor Generalny ZRP Pani Elżbieta Znosko-Łapczyńska. Obecni byli również przedstawiciele Izb Rzemieślniczych – prezesi/członkowie Zarządu ZRP: Włodzimierz Biniek, Bogdan Glinkowski, Władysław Jefremienko, Tadeusz Kierepka, Antoni Odzimek, Janusz Pucułek.

      Ze strony środowiska bioenergoterapeutów i radiestetów obecni byli członkowie władz Federacji z Prezydentem Federacji Aleksandrem Kaczmarkiem i Sekretarzem Generalnym Federacji Henrykiem Smackim oraz przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji i cechów branżowych oraz uczestnicy zjazdu – członkowie organizacji branżowych.

      Spotkaniu przewodniczył w imieniu Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Wiesław Szajda.
Zostały zaprezentowane tematy:
 1. „Zamierzenia ZRP związane z nowelizacją ustawy o rzemiośle” oraz „Rzemiosło polskie, a społeczna odpowiedzialność biznesu” - Elżbieta Znosko-Łapczyńska
 2. „Strukturalne fundusze unijne, jakie otwiera w tym obszarze perspektywa finansowa 2007-13” – Wiesław Szajda .
      Następnie pod przewodnictwem Prezydenta Federacji Aleksandra Kaczmarka odbył się blok programowy poświęcony historii rozwoju bioenergoterapii i radiestezji zawodowej w Polsce oraz 25-ciu lat tych branż w rzemiośle. W dyskusji brało udział wiele osób w tym nestor polskiej radiestezji Jerzy Urbanowicz .
      Szczególnie ciekawa była dyskusja panelowa przeprowadzona przez również zasłużone osoby – pionierów środowiska: Zbigniewa Królickiego i Ryszarda Tomaszewskiego.

      W dalszej części spotkania zostały wręczone odznaczenia. W imieniu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu Prezes Izby Pan Bogdan Glinkowski wręczył pionierom środowiska: Aleksandrowi Kaczmarkowi, Zbigniewowi Królickiemu i Jerzemu Urbanowiczowi Odznaki Honorowe Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. Był to szczególnie uroczysty i symboliczny akcent.
      W Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu odbył się 24 lipca 1985 roku odbył się pierwszy egzamin w rzemiośle radiestezja. Komisji przewodniczył Stanisław Haniszewski z Kalisza. Wyróżnione osoby natomiast bezpośrednio i znacząco przyczyniły się, współpracując z Centralnym Związkiem Rzemiosła, Ministerstwem Handlu Wewnętrznego i Usług – Departament Rzemiosła i Zakładami Szkolenia Zawodowego, do określenia radiestezji jako zawód rzemieślniczy.

      Ze strony środowiska Srebrną Odznaką Honorową Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy, członkiem szeregu Izb Rzemieślniczych, odznaczony został Pan Antoni Odzimek - wieloletni opiekun środowiska bioenergoterapeutów i radiestetów z ramienia Zarządu ZRP.

      Srebrnymi Medalami im. Jacka Papiewskiego zostali odznaczeni:
 1. Lech Borc                     – w kategorii bioenergoterapia,
 2. Zbigniew Królicki       – w kategorii radiestezja,
 3. Henryk Smacki            – w kategorii działalność organizacyjna,
 4. Jerzy Urbanowicz        – w kategorii radiestezja.
      Srebrnymi Odznakami „Za Zasługi w Radiestezji i Bioenergoterapii” zostali odznaczeni:
 1. Andrzej Gasis,
 2. Krystyna Nowak,
 3. Albin Stempel.
W Ogólnopolskim Przeglądzie i Konkursie Pracowni, Gabinetów i Zakładów Bioenergoterapeutycznych i Naturoterapeutycznych, organizowanym pod patronatem prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, po raz pierwszy zostały przyznane tytuły „Wzorowa Firma 2007 roku” dla firm:
 1. „DRIM Marek Wdowczyk”,
 2. „SHANTI Ośrodek Medycyny Naturalnej i Zajęć Grupowych – Dariusz Komorowski”,
 3. „Sudeckie Centrum Naturoterapii – Józef Kołodziejczyk.
      Dyplomy potwierdzające przyznanie tytułu wręczyli: Przewodniczący Komisji Konkursowej Antoni Odzimek i Sekretarz Generalny Federacji Henryk Smacki.

Uwaga:   Ostateczny termin składania na br. zgłoszeń do udziału w konkursie i ubiegania się o tytuł „Wzorowa Firma 2007 roku”, przedłużono do 20 grudnia 2007 roku. Warunki zgłoszeń.

      Następnie o godzinie 19-tej rozpoczęło się spotkanie pod przewodnictwem w-ce prezesa Mazowieckiej Izby Rzemieślniczej Pana Tadeusza Kierepki poświęcone podziałowi zadań i przygotowaniu osób do obsługi organizacyjnej w czasie pielgrzymki w niedzielę, a w szczególności do liturgii słowa i delegacji składających dary ołtarza.

Sprawozdanie z przebiegu pielgrzymki zostało zamieszczone w numerze 11 / 2007 Super Kontaktów Biznesowych.

Informacje:

Na stronie internetowej www.wisniewski.oz.pl, zamieszczone są zdjęcia z pielgrzymki oraz pozostałych uroczystości, są tam również podane warunki zamawiania wybranych fotografii.

Materiały pamiątkowe z pielgrzymki można zamawiać do 15 grudnia 2007 roku.

Informacja: listopad 2007 roku