ZJAZD INTEGRACYJNO-REKOLEKCYJNY

Licheń 20 - 22 kwietnia 2007 rokuSerdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe integracyjno-rekolekcyjnym w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Mając w pamięci wspaniały nastrój i uroczystą atmosferę na zjeździe w Częstochowie w czerwcu 2006 roku, zjazd w Licheniu powinien tekże być wyjątkowy.
Zakwaterowanie i zajęcia w Domu Pielgrzyma ARKA, Licheń Stary, ul. Klasztorna 4. Podstawowe zakwaterowanie w pokojach 3 i 4-ro osobowych. Parkingi niestrzeżone, bezpłatne obok bazyliki i nad jeziorem, natomiast dozorowane, płatne przy Domu Pielgrzyma Arka tylko dla samochodów osobowych.

Program zjazdu:

Wykłady, kameralne spotkania, dyskusje, wymiana doświadczeń, zwiedzanie z przewodnikiem sanktuarium, spotkanie rekolekcyjne oraz z księdzem kustoszem Sanktuarium, udział w apelach Maryjnych.
Uczestnicy zjazdu, którzy zgłoszą się w pierwszym terminie, otrzymają pod koniec zjazdu pamiątkowy certyfikat uczestnika zjazdu.

Warunki uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa - 285,- zł (dla zgłoszeń z wpłatami do 5 marca 2007 r. - po tym terminie 315,- zł) - w tym: zakwaterowanie w pokojach trzy lub cztero-osobowych z łazienkami, całodzienne wyżywienie, udział w imprezie i uroczystościach. W opłaty wliczone są koszty korzystania z sal, przewodnika itp. Przy niezapełnieniu pokoju opłaty jak niżej.
Możliwe jest po uzgodnieniu telefonicznym (tylko w pierwszym terminie) rezerwacji noclegów w pokojach dla 1 lub 2 osób: opłaty przy jednej osobie 405,- zł, przy dwóch osobach po 335,-zł .
Zakwaterowanie w piątek 20 kwietnia 2007 roku w godzinach 8-13, pierwszy posiłek - kolacja o godzinie 18-tej. Możliwy jest przyjazd w czwartek po południu - dopłata w wysokości 105 zł,-zł zakwaterowanie z wyżywieniem od kolacji w czwartek) - po uzgodnieniu telefonicznym. Planowane zakończenie zjazdu w niedzielę około 14-tej po obiedzie.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia należy przesyłać listem poleconym na adres korespondencyjny:

Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych, 85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 51

(liczy się data dotarcia przesyłek) wraz z kopią opłaty.

Uwaga: Przyjmowane są tylko zgłoszenia razem z wpłatą.

Opłaty można przesyłać:

Uwaga:

Ilość miejsc ograniczona rezerwacją ! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń pisemnych wraz z opłatą.
Pokoje muszą być wypełnione - stąd konieczny jest wcześniejszy dobór osób.
W przypadku nie podania w uwagach zgłoszenia proponowanych współlokatorów, zostanie dokonany dobór losowy.
Osoby przyjęte na zjazd otrzymają bezpośrednio przed zjazdem listowne potwierdzenie wraz ze szczegółowym programem.

Sekretariat Federacji:

Udziela bliższych informacji telefonicznie 0-52-349-34-61 oraz 0-602-266-241.

Druki zgłoszeniowe do pobrania

Zgłoszenie uczestnictwa


Informacja: styczeń 2007 roku

Zapraszamy